Absolwenci

Robaczkowski
st. szer. pchor. Adrian Robaczkowski

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku.

Rok ukończenia szkoły 2018

Obecnie student podchorąży Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu na kierunku „Dowodzenie”, gdzie przygotowuje się  do objęcia pierwszego stanowiska służbowego, jakim jest dowódca plutonu. W jego przypadku to dowodzenie pododdziałami zmechanizowanymi. Już na początku nauki w Akademii został dowódcą drużyny.

Pełnił służbę przygotowawczą w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie złożył przysięgę wojskową.

Od 2015 r. członek  IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku, skoczek spadochronowy. Jako uczeń Feniksa był członkiem Komponentu IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku uczestniczącego w programie szkoleniowym „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP Edycja 2018”. Uczestniczył w ćwiczeniu pk. „Anakonda 18” – największym przedsięwzięciu szkoleniowym Sił Zbrojnych RP w 2018 roku. W ramach programu „Paszport” ukończył szkolenie specjalistyczne w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Nowej Dębie. Będąc uczniem CN-B Feniks ukończył również kurs samoobrony (I i II stopnia) i kurs płetwonurka. Aktywnie uczestniczył w wielu uroczystościach patriotycznych reprezentując barwy szkoły oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13pp w Pułtusku.

Jako absolwent został wyróżniony honorową bronią białą przez Prezesa IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku oraz Dyrektora Generalnego szkół CN-B ppłk. (r) Jarosława Chrobota za wybitne zaangażowanie i doskonałe wyniki w pracy szkoleniowej.

Jak mówi Adrian:

„Prawdę mówiąc przychodząc do szkoły nie wiedziałem do końca, co chce robić w życiu. Choć moje zainteresowania były ściśle związane z wojskiem, jednak nie byłem pewny, czy się sprawdzę w tym zawodzie. Szkoła, w której dane było mi się uczyć pozwoliła mi na zdobycie wielu cennych doświadczeń. Zdobyłem  wiedzę praktyczną  podczas wyjazdów, obozów, kursów i szkoleń. Dzięki CN-B Feniks utwierdziłem się w przekonaniu, że ścieżka którą obrałem była właściwa. Duże doświadczenie kadry, która przygotowywała mnie w czasie nauki do tego zawodu, mój upór i zaangażowanie pozwoliło mi na spełnianie marzenia o studiowaniu w Akademii Wojsk Lądowych”.