kpr. pchor. Adrian ROBACZKOWSKI

„Prawdę mówiąc przychodząc do szkoły nie wiedziałem do końca, co chce robić w życiu. Choć moje zainteresowania były ściśle związane z wojskiem, jednak nie byłem pewny, czy się sprawdzę w tym zawodzie. Szkoła, w której dane było mi się uczyć pozwoliła mi na zdobycie wielu cennych doświadczeń. Zdobyłem wiedzę praktyczną podczas wyjazdów, obozów, kursów i szkoleń.

Dzięki CN-B Feniks utwierdziłem się w przekonaniu, że ścieżka którą obrałem była właściwa. Duże doświadczenie kadry, która przygotowywała mnie w czasie nauki do tego zawodu, mój upór i zaangażowanie pozwoliło mi na spełnianie marzenia o studiowaniu w Akademii Wojsk Lądowych”.